AIM-9 Sidewinder
Boeing 7E7
Raketový systém HYDRA 70

Raketový systém HYDRA 70 je jednou z větví rodiny amerických FFAR (Folding-Fin Aircraft Rocket - letecká raketa s rozevíratelnými stabilizačními plochami) ráže 70 mm (2,75 palce). Základem systému HYDRA 70 je raketový motor MK 66 (Raketovým motorem je zde myšleno celé tělo rakety s motorem a stabilizačními plochami bez bojové hlavice). MK 66 se od starších MK 4/40 liší větší délkou motorem s vyšším výkonem a sníženou kouřivostí. Největší změny doznaly stabilizační plošky a výstupní tryska. 3 stabilizační plošky jsou ve složeném stavu jakoby obtočené kolem výstupní trysky ( po rozevření tedy plošky nejsou rovné, ale obloukové viz. obr.). Z tohoto důvodu jsou někdy rakety systému Hydra 70 označovány jako WAFAR (Wrap-Around Fin Aerial Rocket) a ne FFAR.
První verze MK 66 MOD 0 byla hotova již v roce 1972, ale nebyla sériově vyráběna.
První sériově vyráběné verze byly MK 66 MOD 1 (pro U.S.ARMY) a MK 66 MOD 2 (pro U.S. NAVY a USAF). Verze MOD 2 měla vylepšené charakteristiky elektromagnetického vyzařování. Byla vyráběna od roku 1981 .
MK 66 MOD 3 byla úprava raket MOD 1 na MOD 2.
Nejnovější verzí je MK 66 MOD 4, která byla vyvíjena od roku 1991 a vyráběna od prosince 1999.

Některé typy hlavic používaných systémem HYDRA 70:

M151: 3.95 kg (8.7 lb) protipěchotní tříštivá
M156: bílá fosforová kouřová
M229: 7.3 kg (16.1 lb) protipěchotní tříštivá (prodloužená verze M151)
M247: protipancéřová s tvarovanou náloží
M257: světlice bržděná padákem
M259: bílá fosforová kouřová
M261: trhavá MPSM (Multipurpose Submunition - víceúčelová submunice); obsahuje 9 M73 protipěchotních pumiček, které jsou vypuštěny ve vzduchu a aerodynamicky zbržděny tak aby padali kolmo na zem.
M264: červená fosforová kouřová
M267: cvičná verze M261; obsahuje 3 kusy cvičné submunice M75
M274: cvičná verze M151; obsahuje kouřovou nálož
M278: infračervená světlice s brzdícím padákem
MK 67 MOD 0: bílá fosforová kouřová
MK 67 MOD 1: červená fosforová kouřová

Americké raketové kontejnery systému HYDRA 70:

U.S. NAVY:
LAU-61C/A pro 19 raket
LAU-68D/A pro 7 raket
USAF:
LAU-130/A pro 7 raket
LAU-131/A pro 19 raket
U.S. ARMY:
M260 pro 7 raket
M261 pro 19 raket© Fishbed-J
3.1.2005
Použité prameny a literatura:
- Internet