AIM-26 Nuclear Falcon
AIR-2 GennieAIM-26 Nuclear Falcon

PLŘS AIM-26 patří do rodiny střel AIM-4 oproti nim má sice stejnou konstrukci ale téměř dvounásobnou velikost.Byla určena pro vstřícný(střela utočila proti cíly z jeho přední polosféry) boj proti vysokoletícím cílům: Bombardérům a letounovým střelám.Vývoj poloaktivně radiolokačně naváděné AIM-26 začal v roce 1959. Bylo vyrobeno asi 4000 AIM-26 všech verzí.

AIM-26A (GAR-11) Hlavním rozdílem oproti rodině AIM-4 bylo použití jaderné bojové hlavice. Ta byla tentokrát lehčí a méně účinná než hlavice z AIR-2. Byla to W-54 s účinností 0.25 kT. Vzhledem k tomu že AIM-7 během šedesátých let zlepšila své vlastnosti při vstřícném útoku a AIM-26 nebyla použitelná proti nízkoletícím cílům byla tato v roce 1971 stažena z výzbroje USAF.

AIM-26B (GAR-11A) Rozdíl oproti verzi A bylo použití konvenční hlavice. Tato verze nebyla téměř užívána USAF ale dočkala se exportního úspěchu. Byla vyvážena do Švédska pod exportním označením HM-55. Švédsko následně koupilo práva na licenční výrobu a označovalo je RB-27. Tyto střely sloužily ve Švédském letectvu do začátku osmdesátých let.

TTD AIM-26
Délka:
2,14 m
Rozpětí:
0,620 m
Průměr:
0,279 m
Hmotnost:
92 kg
Max.rychlost:
Mach 2
Dolet:
8 - 16 km


© Fishbed-J
18.2.2004

Použité prameny a literatura:
- Jiří Kroulík, Bedřich Růžička - VOJENSKÉ RAKETY (NAŠE VOJSKO, 1985)
- Internet