Louis Blériot
Louis Blériot
LOUIS BLÉRIOT (1872-1936)

Louis Blériot byl inženýr a zkušený obchodník, který získal své jmění podnikáním v oboru automobilového příslušenství, a teprve potom svou pozornost zaměřil na létání. Ve věku 28 let zahájil svou kariéru v oboru letectví konstruováním stroje s mávajícími křídly. V roce 1906 už byl jedním z předních francouzských leteckých experimentátorů, ale jeho první letecké konstrukce byly nevzhledné. Jeho oddaná žena ho statečně podporovala, v jeho přítomnosti vedla jeho podnik a ošetřovala Blériota po četných nehodách, tekže mohl zatvrzele pokračovat. Přestože výdaje na pokusy přivedly jeho podnik na pokraj bankrotu, v roce 1907 dosáhl úspěchu se svým jednoplošníkem Blériot VII, který uletěl 500 metrů a posloužil jako základ pro uspořádání stroje Blériot XI s motorem Anzani o výkonu 18 kW, který překonal kanál La Manche.
Po leteckém srazu v Remeši Blériot ustoupil naléhání své ženy, která se bála o jeho život, a přestal létat - i podle tehdejších měřítek byl pilotem s nadměrným počtem nehod. Blériotova budoucnost byla zajištěna ohromnou poptávkou po jednoplošních Blériot XI, kterou jeho úžasný let vyvolal. Společnost Blériot, později vyráběla stíhací letoun SPAD, se kterým létali spojenci za první světové války, a byla vzkvétajícím podnikem až do roku 1936, kdy Blériot zemřel.
21.1.2003