HC-2 Heli Baby (VR-2)
HC-2 Heli Baby (VR-2)
Zkušenosti získané s prototypem XE-II uplatnila Šlechtova konstrukční skupina ihned při vypracování projektu vrtulníku označeného HC-2 Heli Baby. Šlo o lehký cvičný a spojovací vrtulník pro dvě osoby, sedící vedle sebe. Stavba prototypu HC-2 byla zahájena v roce 1951 v prototypových dílnách Aerovky, ale poznenáhlu byla v důsledku pracovního vypětí při licenčních programech odsunována do pozadí. Došlo to tak daleko, že konstruktéři museli materiál na mnohé díly sehnat soukromě v obchodech za vlastní peníze a nechat jej obrobit jako "fušky" za cigarety u známých dělníků. Nádrž byla umístěna v těžišti. Aby poloha těžiště během provozu v případě obsazení jedním nebo dvěma piloty zůstala v předepsaných mezích a neovlivňovalo to letové vlastnosti, byla v přídi trupu umístěna vodní nádrž o objemu 27 litrů. (Dosti nepříznivé, protože to znamenalo zvýšení "mrtvé váhy". Rovněž tak v případě dopravy cestujícího do míst, kde není k dispozici voda, by se stala otázka vyvážení dosti problematickou.)
První upoutaný běh se tak mohl uskutečnit teprve 3. 3. 1954. To již konstrukce a o něco později i prototypové dílny přešly do svazku VZLÚ.První let na prvního prototypu letišti VZLÚ v Letňanech uskutečnil kpt. Josef Němeček až v prosinci 1954. Pro značné vibrace byl dvoulistý rotor nahrazen trojlistým. Piloti požadovali zvětšení kabiny a zlepšení výhledu. Páka cykliky se zkrátila. Byl namontován i malý symetrický stabilizátor. Druhý prototyp s nově tvarovaným čelním krytem pilotní kabiny vzlétl v srpnu 1955 se zkušebním pilotem VZLÚ Jiřím Bláhou.
V roce 1956 bylo rozhodnuto, že výroba bude předána do n. p. Moravan. Rozběh výroby v Moravanu v roce 1957. Problémy byly s motorem Praga DH, který stále nemohl splnit velmi těžké podmínky homologace. Richard Schön proto vypracoval projekt zástavby motoru M-332 o výkonu 103 kW, který ale nebyl realizován. Čekalo se na motory. Výroba byla zahájena v roce 1958. První prototyp HC-2 podstoupil podnikové zkoušky a druhý prototyp absolvoval závěrečnou státní zkoušku. Státní letecká správa v Praze vydala 19.8.1958 pod č. j. 693/58 typové osvědčení o způsobilosti k létání vrtulníku HC-2 s motorem Praga DH.
První sériová HC-2 byla zalétnuta 18. srpna 1958. Bylo vyrobeno 17 kusů HC-2. Helikoptéra HC2 je dvoumístná se sedadly vedle sebe. Je celokovové konstrukce s vyjímkou rotorových listů, které jsou dřevěné. Použitý motor je Praga D (75hp), prověřený 150 hodinovou zkouškou na výkon 80hp při 3000 ot/min. Do vrtulníku lze však namontovati jiné ploché, čtyřválcové motory až do výkonnosti 100hp. Zvětšeným výkonem je možno dále stupňovat využitelnost typu zejména v zemědělství, zásobování horských chat a všude tam, kde se kladou zvýšené požadavky na užitkovou únosnost nebo na provoze větších výškách. Za zmínku stojí vysoká hospodárnost provozu: 18l benzínu a 1l oleje na hodinu letu cestovní rychlostí.
Trup sestává z mohutného skříňového nosníku, na jehož přední části je umístěna gondola aerodynamického tvaru.Zadní část nosníku tvoří rameno pro ocasní vrtuli a její hnací hřídel. Na přední třetině trupového nosníku je uloženo přistávací zařízení tříbodového typu s olejopneumatickými tlumiči a nízkotlakými pneumatikami (260x85). Pilotní kabina v přední části gondoly je oddělena přepážkou od motorového prostoru. Horní část gondoly je krytá bublinou z plexiskla. Před sedadly posádky (s upravenými jímkami pro polštáře nebo padáky na sedadlo) je umístěna dobře odpružená palubní deska vybavená obvyklými přístroji pro kontrolu letu a motoru. Vstup do kabiny je oboustranný.
Rotor vrtulníku je třílistý. Listy jsou dřevěné konstrukce s nosným překližkovým potahem, chráněný sklolaminátem. Do rotorové hlavy jsou zakotvené ocelovými trubkovými nosníky. Motorové a převodové soustrojí je umístěno přístupně na vrchní straně trupového nosníku za pilotním sedadlem. Motor Praga D je skloněn pod úhlem 45o a uložen na třech bodech. Je opatřen vlastním ventilátorovým chlazením a je dobře chlazen i při zvýšeném výkonu při visení. Motor se spouští klikou.
Olejová nádrž je umístěna přímo v motorové skříni. Olej je chlazen přídavným povrchovým chladičem. Palivové nádrže o obsahu 36 litrů a případně přídavné nádrže o obsahu 34 litrů jsou umístěny v těžišti vrtulníku. Točivý moment motoru se přenáší prostřednictvím automatické odstředivé spojky a krátkého kloubového hřídele na první stupeň redukčního soukolí. Ten je tvořen párem ozubených kol . Druhý redukční stupeň je tvořen planetovým soukolím , pohánějícím rotorový hřídel uložený v reduktorové skříni. Ve skříni je uložen i volnoběh, který při poruše motoru umožňuje další samočinné otáčení rotoru (autorotaci). Od hřídele rotoru je prostřednictvím kuželových soukolí a transmise poháněna dvoulistá ocasní vrtule. Všechny pohyblivé součásti vrtulníku a zvláště pak součásti motorového a náhonového soustrojí jsou umístěny co nejpřístupněji, aby denní kontrola a ošetření mohlo být prováděno co nejhospodárněji.

TTD HC-2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozměry:
Výška: 2,55 m
Délka: 7,68 m
Průměr rotoru: 8,80 m
Profil listu: NACA 23015
Hmotnosti:
Hmotnost prázdná: 370 kg
Hmotnost vzletová: 560 kg
Užitečné zatížení: 190 kg
Výkony:
Cestovní rychlost: 100 km/h
Maximální rychlost: 128 km/h
Počáteční rychlost svislá: 0,7 m/s
Počáteční rychlost šikmá: 3,6 m/s
Praktický dostup: 3000 m
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verze:

HC-102, HC-202 Po ukončení homologace motoru Praga DH bylo koncem roku 1959 dohodnuto povolit vrtulníkům HC-2 létání do 50 hodin s tím, že budou předělány na verzi HC-102 Heli Baby, vybavenou motorem M-110H o výkonu 85 kW. Uvedení sériových HC-2 do provozu v armádě se protáhlo pro potíže s motory až do roku 1960, kdy byly zařazeny do služby u 50. spojovacího leteckého pluku s tím, že po nalétání 50 hodin budou přestavěny na HC-102. Vrtulníkům ke vzletu v létě málem nestačilo celé letiště. Nový typ HC-102 vznikl v Moravanu zástavbou výkonnějšího motoru (plochý pístový čtyřválec M-110 H o výkonu 81 kW ) do draku HC-2 a některými dalšími úpravami. Vrtulník byl na přání zákazníka vybaven palubní radiostanicí a interkomem. Ruční spouštěč byl nahrazen elektrickým, do střední části přídě byl umístěn akumulátor, příď trupu byla zhotovena z plastických hmot. Vyšší výkonnost motoru si vyžádala zvětšení průměru vyrovnávací vrtulky. První dva vyrobené kusy HC-102 byly předány k testování z Moravanu do VZLÚ, kde rovněž proběhly podnikové typové zkoušky (OK-18). V roce 1961 byl předán jeden HC-102 0215 do zkušebního střediska čs. vojenského letectva. Zde typ složil předepsanou státní typovou zkoušku. Armáda měla převzít osm kusů ale nakonec 0215 byla asi jediná a ta ještě byla po necelém roce z armády vyřazena. V roce 1961 byly HC-2 staženy zpět do výrobního závodu k přestavbě na typ HC-102. To se už v Moravanu vyráběly HC-102. Sériové HC-102 020-03 a 040-04 byly předávány v září a říjnu 1962. Vrtulník HC-102 0215 (OK-RVL) létal v roce 1962 krátce u armády. Přestavby byly předávány v listopadu a prosinci 1962. V Moravanu bylo vyrobeno 21 kusů a 15 přestaveb z HC-2. Vzhledem k tomu, že typ HC-102 přišel do armády v době, kdy u nás již létaly sovětské výkonnější typy Mi-1 a Mi-4, a s ohledem na některé potíže, bylo rozhodnuto předat vyrobené vrtulníky do Aeroklubů Svazarmu. Vývoj HC-102 neskončil. V roce 1963 byla projektována HC-202, HC-102 s upraveným motorem Avia M-110 H o maximální výkonu 103 kW. Modernizace projektovala skupina techniků, vedená diplomovaným technikem Jaroslavem Teklem. Uvažovalo se i o použití kompresorové verze motoru M-110 HK. HC-202 zůstal však pouze ve stadiu předprojektu.Golikov
28.3.2005