Mi-24P „Hind F“ (Izdělije 243)
Mi-24P „Hind F“ (Izdělije 243)

Tato verze byla poprvé zaznamenána v roce 1982. Vycházela z verze „V“, ale byla mohutněji vyzbrojena, Namísto otočného střeleckého stanoviště byla opatřena pevně zabudovaným rychlopalným dvouhlavňovým kanónem GŠ-30-2 ráže 30 mm na pravém boku přídě stroje. K zamíření musel pilot zamířit na cíl celý vrtulník. Kabina pilota-operátora byla vybavena kompletním přístrojovým vybavením. Přes mohutnou palebnou sílu nedoznala tato verze velikého rozšíření. Mi-24VP (Izdělije 258) Byla poslední sériově vyráběnou verzí vrtulníku Mi-24, vyvinutou v roce1985. Pevný kanón byl opět zaměněn za otočné střelecké stanoviště v přídi. Místo kulometu 9-A-624 ve stanovišti USPU-24 byla příď osazena střeleckou věží NPPU-24 s dvouhlavňovým kanónem GŠ-23L ráže 23 mm. Jinak byl Mi-24VP ostatními charakteristikami odpovídající verzi Mi-24V. Vedle sériových bojových strojů se produkovaly i omezené série speciálně upravených vrtulníků. Ty se vyznačovaly různým speciálním zařízením na palubách a dalšími vně patrnými zásahy do konstrukce

Golikov
15.1.2004