Užitečné programy

NAV 98

Navigační program Nav 98, který vznikl v ČVUT oboru letadel pod vedením Ing. Kameníka toho umí víc, než byste na první pohled řekli.

Není pilota, který by neznal to zdlouhavé plánování letu, zjišťování TÚZ pomocí navigačního trojúhelníku, zapisování časů do navigačního lístku či vypočítávání TÚZ s ohledem na snost větru. A tohle vše a něco navíc za Vás udělá právě výborný program Nav 98.

Program je rozdělen do třech složek. Obsah z nich vložte do jedné a spusťe Setup.exe DOWNLOAD | 3,14 MB